"Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Avantajlar"

"Personel devam kontrol sistemleri  her şeyden önce iş yükünü azaltır.küçük, orta veya büyük ölçekli olması fark etmeksizin tüm sektörlerde ve işletmelerde kullanılır. Fabrika,Ofis,Tekstil, okul, hastane, otel ve kamu kuruluşları gibi her işletmenin personele ait  geç kalma, erken çıkma veya mesaiye kalma bilgilerini sağlıklı tutabileceği bir sisteme gereksinimi vardır."

"Personel devam kontrol sistemleri(PDKS) her şeyden önce iş yükünü azaltır. Çünkü personel çalışmalarını her gün düzenli kayıt altına almak için gerekli personel ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Bu işlemleri sistem sizin yerinize yapar. Unutulan, atlanan veya eksik girilen verilere bağlı olarak yanlış hesaplama gibi olası durumlar ortadan kalkar. Bu durum personel ile işletme arasında güveni güçlendirir ve çalışma verimini arttırır."

"Personel sayısı yüksek işletmelerde her ay sonunda yapılması gereken puantaj ve maaş hesaplamaları manuel sistemlerle çok daha karmaşıktır ve uzun sürer. PDKS ile elde edilen veriler istenilen raporlar düzenlenir ve bu karmaşık aşama ile uğraşmaya gerek kalmaz. Aynı zamanda otomasyon bir sistem üzerinden yapılan giriş çıkış kayıtları somut bilgi olduğu için suistimali ortadan kaldırır."